Hisøy menighet > Aktiviteter > Barn

Aktiviteter for barn

I menigheten på Hisøy finnes det mange gode tilbud for barn. Nedenfor har vi laget en oversikt over de faste kontinuerlige tilbudene.

Se også 'Trosopplæing', som har mange gode avgrensede tilbud.

Søndagsskolen

Mer om Hisøy søndagsskole kommer.....