Hisøy menighet > Om oss > Ansatte

Ansatte

Sokneprest
Erik Noddeland
Telefon: 958 84 792  Send epost

 

Kantor / organist
Inger Elisabeth Aarvik
Telefon: 958 07 230  Send epost

 

Kateket
Jan Inge Gundersen
Telefon: 991 63 322 Send epost

 

Kirketjener
Jen-Egil Larsen
Treffetid: etter avtale
Telefon: 37 01 33 80 

 

Menighetssekretær
Åse-Kari Bygland Larsen
Treffetid: etter avtale
Telefon: 37 01 33 80 Send epost