Ansatte

Sokneprest
Erik Noddeland
Telefon: 958 84 792  

 

Kantor / organist
Etto Huizenga
Telefon:  

 

Kateket
Jan Inge Gundersen
Telefon: er 991 63 322 

 

 
Kirketjener
Jen-Egil Larsen
Treffetid: etter avtale
Telefon: 37 01 33 80 

 

Menighetssekretær
Åse-Kari Bygland Larsen
Treffetid: etter avtale
Telefon: 37 01 33 80