Supertirsdag


Supertirsdag på Hisøy menighetshus annenhver tirsdag 16.15 – 17.30.

 

Deilig varm middag for bare kr 200,- for hele familien
Eller kr 60,- pr. person.

VIPPS Hisøy menighet 12 72 21 (merk supertirsdag)

Samlingene avsluttes med sangstund med Mini-Jubilate for 3-5-åringer.
 

Vårens datoer er 23. januar, 6. februar, 5. mars, 19. mars, 2. april, 16. april og 30. april. 

Tilbake