High Five


Dette er et sosialt tiltak for barn på 5. -7. trinn og arrangeres på torsdager etter skoletid på Hisøy menighetshus. Det blir varm mat, spill, lek og konkurranser.

Prisen er 300 kr pr halvår. Dette semesteret blir det en tur på bowling også!

Prisen er 300 kr pr halvår. VIPPS: Hisøy menighet 127221 (merk High Five)

Høsten 2023 er det High Five på torsdager fra 7.sept og alle torsdager fram til og med 30.nov, unntatt høstferien. Mer info på facebooksiden High Five Hisøy.


 

Tilbake