Sommerkonsert i Hisøy kirke


Toraderspiller Rannveig Djønne fra Djønno i Hardanger, kommer til Hisøy kirke torsdag 6. august og holder konsert sammen med kirkemusiker Inger Elisabeth Aarvik.

 

De to har spilt sammen siden de møttes for snart 20 år siden. Fra hvert sitt ståsted, folkemusikken og kirkemusikken, har de funnet et felles uttrykk med hovedvekt på folkemusikk. Rannveig Djønne har gjort en rekke utgivelser alene og i samarbeid med andre. Den første utgivelsen, «Spelferd heim», var Inger Elisabeth med på. Rannveig har også skrevet en messe, «Folkemusikkmesse fra Hardanger», som brukes ved enkelte gudstjenester i Hardangerregionen. Da møtes folkemusikere, profesjonelle og amatører, og musikken til Rannveig synges av kor og menighet.

I august tar Rannveig turen til Hisøy, og hun tar med flere durspill. Inger Elisabeth spiller kirkeorgel, flygel og trøorgel. Sammen tar de to utøverne et lite dypdykk i hva de har spilt sammen opp igjennom tidene med hovedvekt på Rannveig sine komposisjoner. Velkommen til en liten time med melodiøs, sommerlig musikk! 

Konsert i Hisøy kirke
Torsdag 6. august. Kl. 19.00
Kollekt ved utgangen til kirkemusikalsk arbeid.
 

Tilbake