Konfirmasjonsdatoer i Hisøy kirke 2019 - 2022


Konfirmanter melder inn ønsker for dato ved påmelding på våren (slutten av 8.trinn)
Det pleier å ordne seg på Hisøy med fordelingen på de ulike dagene.
Fordelingene blir presentert på foreldremøte i juni året før selve konfirmasjonsdagen. 
 

Vi tar ikke stilling til endelig fordeling av dato før dette. Det er mindre «trykk» på søndagen enn på lørdager. 
Familier som har konfirmasjoner som «kolliderer» prioriteres.


Datoer fremover er: 

2019: 4, 5 og 11.mai
2020: 2., 3., og 9. mai
2021: 1., 2., og 8. mai
2022: 30. april og 7. mai

Tilbake