MILK


MILK er et mini-lederkurs for ungdommer året etter konfirmasjonen. Året består av både leir, samlinger lokalt og samlinger sammen med deltagere fra andre menigheter.

Ta kontakt med Joh Hæhre for mer informasjon eller påmelding, tlf 91562897

Tilbake