Aldri alene


Aldri alene er et opplegg for tweens på 5.-7. trinn. Opplegget har fokus på fellesskap og relasjoner, på å bygge selvbilde og å utvikle en trygg hverdagstro på Jesus. 

Datoer for høsten 2023 er 15. september, 13. oktober og 17. november. Samlingene er stort sett på menighetshuset og varer fra kl 17-19. 

Påmelding til Joh Hæhre, tlf 91562897. 

Tilbake