Hjerterom


Hjerterom er et tilbud til voksne på formiddagen. I opplegget blir det lagt stor vekt på å styrke det kristne fellesskapet, sosial kontakt, dele tro, stille spørsmål og å komme frem med tvil og problemer. Dette arrangeres to ganger pr semester på Hisøy menighetshus kl 10.30-12.00 og det avsluttes med enkel lunsj. 

Datoer høsten 2023 er: 

Onsdag 11. oktober

Onsdag 22. november

Ledere: Inger Brit og Per Helge Kjøl

Tilbake