Kilden


Velkommen til Kilden!

Her er det tid for stillhet, bønn, lystenning, musikk og meditasjon over bibeltekster.

Andre mandag i måneden fra kl 19.00-19.45 i Hisøy kirke.

Datoene høsten 2023 er:

Mandag 4. september

Mandag 9. oktober

Mandag 13. november

Mandag 11. desember

 

Skyss: Per Helge Kjøl. Tlf: 47253765. Bare ring!

Tilbake