Kilden


Velkommen til Kilden!

Her er det tid for stillhet, bønn, lystenning, musikk og meditasjon over bibeltekster.

Andre mandag i måneden fra kl 19.00-19.45 i Hisøy kirke.

Datoene våren 2024 er 8. januar, 12. februar, 11. mars, 8. april og 13. mai.

Skyss: Per Helge Kjøl. Tlf: 47253765. Bare ring!

Tilbake