Hisøy 60+


Hisøy 60+ er formiddagstreff på Hisøy menighetshus kl 11-13 for alle som har anledning og lyst!

I tillegg til tema vil det være en åpning eller kort andakt, sang og musikk. Pause med bevertning og god prat og loddsalg. Inngangspenger kr 50 ,-.

 

Program for høsten 2023:

 

Onsdag 13. september kl 11.00:

”Raet nasjonalpark” ved nasjonalparkforvalter Jenny Gulbrandsen. (Om geologi, maritimt vern, fugleliv og kulturlandskap i nasjonalparken)

 

Onsdag 11. oktober kl 11.00:

”Det er maten vi lever av”. Dyrk byer og tettsteder! Ved Åsmund Jansen Haga. Hisøy andelslandbruk som et eksempel på urbant landbruk.

 

Onsdag 8. november kl 11.00:

”Kjell Aukrust” ved Terje Sandkjær og Bodil Lunden

 

Onsdag 13. desember Kl 11.00:

” Juleminner fra Hisøy” ved Ulrik Kirkedam. Ny bok fra Hisøy Historielag presenteres.

Tilbake