High Five for 5. trinn


High Five kun for 5. trinn.

Vi gleder oss til å starte opp igjen etter vinterferien, mandager etter skoletid! Det er viktig for oss å kunne gjennomføre dette på en god og trygg måte. For at vi ikke skal bli for mange samlet og kunne ivareta smittevern på en god måte, fortsetter vi med å kun invitere 5. trinnselever. 

Prisen er 20 kr pr gang. Dette dekker et varmt måltid og premier til kahooten og kan vippses til Hisøy menighet 127221 (merkes med High Five). 

 

Tilbake